Pokud jste více či méně ovlivnění civilizací, je jasné že byť ne přímo se setkáváte s inženýrskými sítěmi. K takovým sítím patří elektrické kabely, vodovodní a plynové přípojky. Jde tedy o vytýčení trasy – odborně zvané trasování těchto přípojek tak, aby bylo možné najít případnou chybu a tu následně co nejefektivněji odstranit. Protože jde o podzemní přípojky není vždy snadné určit nejen místo kudy potrubí či kabel prochází, ale hlavně konkrétní poruchovou oblast s co možná největší přesností. Firma Radeton se zaměřuje na přístroje, které to umí a to velmi dobře. Pokud tedy máte problémy s únikem vody, kterou pak následně musíte platit. Je na místě zjistit místo úniku a odstranit závadu. Daleko závažnější může být únik plynu, zde již jde ne o peníze, ale o zdraví a život. Detekční přístroje v obou případech vás zbaví obav a pomohou vám vyřešit vaše problémy.

Trasování – hledání problému

Pro mnohé může být problém se starým kanalizační systémem a jeho zhroucením.  Staré litinové potrubí, které překročilo svou životnost a zároveň na něj působí tlak z venčí může způsobit částečné nebo úplné zneprůchodnění potrubí. Jedním z řešení může být například profesionální kamerový systém, který vám prověří potrubní systém v celé délce, a vy pak snadno najdete účinné řešení jak problém řešit. Ale nejde jen o hledání vadného potrubí vně budov, může jít i o hledání úniku vody například z podlahového topení. A to pak pokud jde o přesnost místa úniku snižuje náklady na obnovu podlahy celkem razantně. Buďte těmi, komu technika slouží k jejich prospěchu.