Tento web má sloužit jako informační stránky pro všechny informace ze světa internetu týkajícíse oblasti dům, byt, zahrada, dílna, auto-moto a další. Provozovatel portálu nezodpovídá za pravdivost a přesnost uvedených informací. Může se jednat o osobní názory a postupy, které nemusí být přijatelné pro všechny čtenáře. Dále nezodpovídá za obsah stránek na které vedou linky.

Podmínky zobrazení článků jsou následující:

Článek musí být originální a nesmí být zkopírovaný nebo zveřejněný bez souhlasu autora. V článku budou max. 3 externí odkazy. Délka článku musí být alespoň 150 slov. Článek musí být napsaný v češtině a slovenštině.

Tato webová stránka je autorské dílo chráněné zákonem a lze je užít pouze v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon. Zaznamenávat, kopírovat či jinak rozmnožovat a napodobovat toto dílo pro jinou než osobní potřebu fyzické osoby, a to osobní potřebu, jejímž účelem zároveň není získání hospodářského či obchodního prospěchu, se zakazuje.